MODULE QUẢN TRỊ KHO

Phân hệ quản trị Kho cung cấp những công cụ quản lý kho hiệu quả với chu trình khép kín nhằm quản lý chặt chẽ giá trị hàng tồn kho cũng như kiểm soát được vòng quay hàng tồn kho từ đó tăng được vòng quay vốn. Phần mềm cho phép quản lý, theo dõi lịch sử lưu chuyển hàng hóa và lập kế hoạch; hỗ trợ đầy đủ các quy tắc nhập/ xuất, truy xuất nguồn gốc.

Quy trình tổng quát
GIẢI PHÁP CHI TIẾT 
Vận hành thông suốt giữa các bộ phận

Hệ thống hỗ trợ Doanh nghiệp quản lý thông suốt từ khâu mua hàng, nhập kho, bán hàng đến xuất kho và kiểm kê kho với chu trình khép kín. Khi có đơn hàng hoặc nhu cầu dùng vật tư hàng hóa vào sản xuất, các bộ phận liên quan tạo yêu cầu xuất kho, xác nhận số lượng thực xuất và ngược lại nên giảm được nhiều công đoạn, giấy tờ và trao đổi thủ công.

Hệ thống cảnh báo số lượng tồn kho cho các bộ phận bán hàng, mua hàng, sản xuất giúp người dùng dễ dàng so sánh, đối chiếu thông tin để ra quyết định


Quản lý kho tự động kết hợp với quy trình sản xuất

Xuất kho nguyên vật liệu theo định mức và nhập kho thành phẩm sau khi sản xuất. Xác định được tỷ lệ hao hụt và quản lý được nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.

Quản lý đồng thời nhiều kho

Hệ thống có tính năng quản lý đồng thời nhiều kho, tại nhiều địa điểm thức tế và điều chuyển hàng giữa các kho để đáp ứng nhu cầu hàng hóa nhanh nhất, tiết kiệm thời gian tìm kiếm hàng hóa trong kho.

 
Quản lý bộ mã vật tư hàng hóa

Phân hệ này cho phép khai báo bộ mã vật tư, hàng hóa linh động dựa vào cấu trúc mã gồm nhiều phân đoạn và kiểu dữ liệu của từng phân đoạn. Vì vậy hệ thống ghi nhận và lưu trữ được thông tin mô tả về hàng hóa để hỗ trợ tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Quản lý vật tư hàng hóa đa dạng

Hệ thống cho phép Doanh nghiệp quản lý hàng hóa đồng thời nhiều đơn vị tính quy đổi, theo lô, hạn sử dụng, theo tuổi hàng tồn kho, theo kích thước, vị trí, thùng, bao, gói, pallet.. và có thể thiết lập các cảnh báo sử dụng vật tư, hàng hóa hợp lý.

Quản lý định mức hàng tồn kho

Hệ thống cho phép Doanh nghiệp thiết lập cảnh báo tồn kho vượt quá giới hạn mức lưu trữ; báo động hàng tồn kho sắp hết hạn sử dụng; thiết lập khoảng thời gian cảnh báo trước khi hết hạn...