MODULE QUẢN LÝ NGUỒN LỰC

Nguồn lực của doanh nghiệp luôn là yếu tố quan trọng để phục vụ cho các nghiệp vụ khác như mua, bán hàng, quản lý kho, sản xuất, nhân sự, kế toán. Hệ thống VERP quản lý toàn bộ nguồn lực tập trung thống nhất vào 1 phân hệ và dùng chung cho toàn công ty. Việc quản lý nguồn lực một cách khoa học và thống nhất sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, gia tăng tôc độ xử lý công việc và giúp cho hoạt động quản lý vận hành trở nên tối ưu hơn. Ngoài ra giải pháp VERP phân quyền theo từng, vai trò, từng người tròng hệ  thống, cung cấp tính năng quản lý chi tiết dữ liệu của từng nhân viên, bộ phận nhằm đảm bảo tính bảo mật hệ thống và đáp ứng tốt nhất cho vai trò vị trí từng người.

Quy trình tổng quát
Toàn bộ nguồn lực của doanh nghiệp được quản lý ở phân hệ trung tâm -  Các phân hệ khác sẽ sử dụng chung toàn bộ thông tin này . Do đó hệ thống thông tin mang tính đồng nhất
                                                                                                                                                                                                                     
GIẢI PHÁP CHI TIẾT
  Quản lý các danh mục dùng chung 

Quản lý cơ cấu tổ chức và phân quyền

Quản lý và thiết lập thông tin mặt hàng -  BOM - Định mức vạt tư tiêu hao  - DVT

Quản lý danh sách khách hàng, nhà cung cấp

Quản lý đồng tièn

Thiết lập lịch làm việc

Quản lý danh mục tài sản

Thiết lập và quản lý danh mục HĐĐT

Quản lý danh sách kho chứa