MODULE MUA HÀNG

Phân hệ mua hàng được thiết kế nhằm xây dựng quy trình quản lý mua hàng khép kín cho phép Doanh nghiệp quản lý nghiệp vụ mua hàng một cách xuyên suốt xuất phát từ yêu cầu mua hàng cho đến khi nhận hàng nhập kho. Tính năng bán hàng thiết lập được quy trình mua hàng chuẩn tránh gián đoạn trong sản xuất kinh doanh, lựa chọn được những nhà cung cấp chất lượng; tối ưu lượng hàng hóa tồn kho thay vì tối đa đáp ứng nhu cầu sản xuất; quản lý hiệu quả chất lượng nguyên vật liệu đầu vào; theo dõi được hoạt động mua hàng tức thời; quản lý được chi phí đầu vào hợp lý nâng cao sức cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận. Hơn nữa, hệ thống cho phép tính toán nhu cầu vật tư theo đơn hàng và tính vật liệu bán thành phẩm theo nhóm tính chất giúp Doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian và rút ngắn công đoạn nâng cao năng suất lao động.

Quy trình tổng quát
GIẢI PHÁP CHI TIẾT


 
Tính nhu cầu vật tư

Hệ thống thiết lập công thức cho phép tính toán trực tiếp nhu cầu vật tư và vật liệu bán thành phẩm dựa vào đơn bán hàng và số lượng vật tư tồn kho

Yêu cầu vật tư

Danh sách yêu cầu vật tư được tổng hợp từ nhiều nguồn để quản lý tập trung như từ kế hoạch mua vật tư, từ các yêu cầu vật tư phát sinh trong quá trình sản xuất

Đề nghị mua hàng


Đề nghị mua hàng được thiết kế linh hoạt để có thể khởi tạo từ các phân hệ khác hoặc các bộ phận liên quan tại thời điểm thích hợp. Đề nghị mua hàng cũng có thể được khởi tạo tự từ tính năng Tính nhu cầu vật tư hoặc tạo trực tiếp khi phát sinh nhu cầu thu mua hàng hóa

 
Quản lý đơn mua hàng

Đơn mua hàng được quản lý chặt chẽ từ khâu đề nghị mua hàng; so sánh nhà cung cấp về chất lượng, giá cả,...; các điều khoản liên quan đến giao nhận hàng hóa; phân công và giám sát việc thu mua; theo dõi nhận hàng nhập kho; quản lý chứng từ thanh toán,....
Hệ thống cho phép người dùng tổng hợp thông tin theo từng đơn mua hàng, từng nhóm hàng hay từng nhà cung cấp; theo dõi được tiến độ mua hàng, tình trạng thực hiện của từng đơn hàng tại bất kỳ thời điểm nào cũng như chi tiết của từng đơn hàng đó như số lượng, giá cả, thực nhận, công nợ, hóa đơn chứng từ, người thực hiện,...

Kiểm tra chéo

Phân hệ mua hàng nhận thông tin từ các phân hệ liên quan khác như phân hệ sản xuất  và cung cấp thông tin cho các phân hệ kho, kế toán. Để các phân hệ sau vận hành được thì các phân hệ trước đó phải được nhập dữ liệu kịp thời, chính xác và dễ dàng phát hiện sai sót nếu có.
Quản lý danh mục nhà cung cấp, điều kiện tín dụng, năng lực sản xuất,...
Đồng nhất dữ liệu nhà cung cấp để sử dụng cho tất cả các phân hệ có liên quan, dễ dàng tìm kiếm và bảo mật theo phân cấp 
Cập nhật dữ liệu theo từng nhà cung cấp bao gồm nhóm hàng và giai đoạn thực hiện