BI (Business Intelligence) là gì?

BI (Business Intelligence) là gì? BI đem lại lợi ích gì? Doanh nghiệp nào nên sử dụng BI?

Hệ thống BI (Business Intelligence) là “công cụ hỗ trợ giúp doanh nghiệp truy cập các thông tin tối quan trọng của doanh nghiệp, phân tích và đưa ra quyết định nhanh chóng”. BI tập hợp và xử lý toàn bộ các loại dữ liệu thô trong doanh nghiệp thành các biểu đồ, hình ảnh sinh động, dễ hiểu, dễ tương tác, mang đến cho các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý cái nhìn từ tổng thể về bức tranh toàn cảnh của doanh nghiệp, cung cấp các thông tin chi tiết của tất cả các mảng nghiệp vụ trong doanh nghiệp.
 
BI (Business Intelligence) là gì? Dịch vụ tư vấn và triển khai BI uy tín tại Hà Nội 01
 
Các nội dung chính của bài viết:
 
1- BI (Business Intelligence) là gì?
2- Hệ thống BI
3- BI có lợi ích gì?
4- Các công nghệ hỗ trợ BI
5- Các hoạt động chính của BI

6- BI dành cho ai (BI Users)

1 - Business Intelligence là gì? 

Business Intelligence (BI, tạm dịch là Kinh doanh thông minh hay trí tuệ doanh nghiệp). Có rất nhiều định nghĩa về BI, mỗi định nghĩa đề cập đến một đặc trưng nổi bật của BI.
 
BI (Business Intelligence) là gì? Dịch vụ tư vấn và triển khai BI uy tín tại Hà Nội 02
 
Định nghĩa 1: Business Intelligence đề cập đến các kỹ năng, quy trình, công nghệ, ứng dụng được sử dụng để hỗ trợ ra quyết định.
Định nghĩa 2: BI là công cụ để chuyển đổi những dữ liệu thô thành những thông tin có nghĩa, phục vụ cho mục tiêu phân tích kinh doanh.
Định nghĩa 3: BI là các ứng dụng và công nghệ giúp chuyển đổi dữ liệu doanh nghiệp thành hành động.
Định nghĩa 4: BI là công nghệ giúp doanh nghiệp hiểu biết về quá khứ và dự đoán tương lai.
 
Tóm lại BI là quy trình và công nghệ mà các doanh nghiệp sử dụng để kiểm soát khối lượng dữ liệu khổng lồ, khai phá tri thức giúp cho các doanh nghiệp có thể đưa các các quyết định hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Công nghệ BI (BI Technology) cung cấp một cách nhìn toàn cảnh hoạt động của doanh nghiệp từ quá khứ, hiện tại và các dự đoán tương lai. Mục đích của BI là hỗ trợ cho doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn. Vì vậy một hệ thống BI (BI System) còn được gọi là hệ thống hỗ trợ quyết định (Decision Support System -DSS).

2 - Hệ thống BI

Vấn đề cốt lõi trong hệ thống BI là kho dữ liệu (Data Warehouse) và khai thác dữ liệu (Data Mining) vì dữ liệu dùng trong BI là dữ liệu tổng hợp (đến từ nhiều nguồn, nhiều định dạng, phân tán). Quá trình phân tích dữ liệu trong BI không chỉ là những phân tích đơn giản (Query, Filtering) mà cần sử dụng đến kỹ thuật khai thác dữ liệu (Data Mining) nhằm phân loại (classification) phân cụm (Clustering), hoặc dự đoán (Prediction). Vì vậy BI có mối quan hệ rất chặt chẽ với Data Warehouse và Data Mining.
 
BI (Business Intelligence) là gì? Dịch vụ tư vấn và triển khai BI uy tín tại Hà Nội 03
 
Hệ thống BI có thể được xem là sự kết hợp của 3 thành phần chính như sau:
 • Data Warehouse (Kho dữ liệu): Chứa dữ liệu tổng hợp của doanh nghiệp
 • Data Mining (Khai thác dữ liệu): Các kỹ thuật dùng để khai thác dữ liệu như phân loại (Classification), phân nhóm (Clustering), kết hợp (Association Rule), dự đoán (Prediction),...
 • Business Analyst (Phân tích kinh Doanh): Quyết định chiến lược đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3 - BI có lợi ích gì?

BI giúp doanh nghiệp kiểm soát thông tin một cách chính xác, hiệu quả từ đó có thể hỗ trợ phân tích, khai thác dữ liệu, dự đoán về xu hướng của giá cả dịch vụ, hành vi khách hàng, phát hiện khách hàng tiềm năng để đề ra các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 
Có thể kể đến một số lợi ích thiết thực doanh nghiệp dễ dàng nhận thấy thông qua việc ứng dụng Business Intelligence như:
 • Giúp các doanh nghiệp sử dụng thông tin một cách hiệu quả, chính xác để thích ứng với môi trường thay đổi liên tục và cạnh tranh khốc liệt trong kinh doanh.
 • Hỗ trợ nhà quản trị tối đa trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả
 • Xác định được vị thế và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Phân tích hành vi khách hàng
 • Xác định mục đích và chiến lược Marketing
 • Dự đoán tương lai của doanh nghiệp
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh
 • Giữ chân được khách hàng cũ và dự đoán khách hàng tiềm năng
 • Đáp ứng nhu cầu thu thập báo cáo của các bộ phận
 • Cung cấp cái nhìn tổng thể toàn doanh nghiệp
 • Hỗ trợ tối đa công tác điều hành, tiết kiệm thời gian và chi phí cho quản trị
 • Góp phần thay đổi kỹ năng điều hành, phục vụ khách hàng tốt hơn
 • Tạo lợi thế cạnh tranh, gia tăng cơ hội tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội kinh doanh
 • Hỗ trợ người dùng nội bộ trong đánh giá, cải thiện và tối ưu hóa khả năng cũng như quy trình hoạt động của tổ chức

4 - Các công nghệ hỗ trợ BI 

 • Kho dữ liệu (Data warehousing),
 • Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resource Planning (ERP) systems)
 • Công nghệ truy vấn và lập báo cáo (Query and report writing technologies)
 • Công cụ khai thác và phân tích dữ liệu (Data mining and analytics tools)
 • Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision support systems)
 • Quản lý quan hệ khách hàng (Customer relation management)
Chú ý:
Mặc dù chúng ta gọi là Business Intelligence (BI) nhưng khái niệm và các kỹ thuật của BI có thể dùng được cho hầu hết các tổ chức kinh tế xã hội như giáo dục (Education), chính phủ (Government), chăm sóc sức khỏe (Health Care)….

 
BI (Business Intelligence) là gì? Dịch vụ tư vấn và triển khai BI uy tín tại Hà Nội 04

5 - Các hoạt động chính của BI (BI Activities)

 • Hỗ trợ quyết định (Decision support)
 • Truy vấn và báo cáo (Query and reporting)
 • Phân tích xử lý trực tuyến (Online analytical processing (OLAP))
 • Phân tích thống kê (Statistical analysis)
 • Dự đoán (Forecasting)
 • Khai thác dữ liệu (Data mining)

6 - BI dành cho ai (BI Users)

Rất nhiều người dùng có thể hưởng lợi từ BI, một số đối tượng sau là những người nhận được nhiều lợi ích nhất từ BI bao gồm:
 • Ban quản trị (Executives)
 • Người ra quyết định kinh doanh (Business Decision Makers)
 • Khách hàng (Customers)
 • Phân tích viên (Analysts)
Lưu ý:
 • Các ứng dụng ERP nên được kết hợp với BI để đem lại giá trị sử dụng tốt nhất
 • BI hỗ trợ hầu hết các doanh nghiệp thuộc tất cả các kích cỡ và lĩnh vực khác nhau.
 • BI đặc biệt mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong ngành hàng hóa tiêu dùng, F&B
 • Việc tích hợp với các hệ thống khác trong quá trình sử dụng của doanh nghiệp nên được cân nhắc kĩ lưỡng.