TESTER (01 vị trí)

VERP TECHNOLOGY SOLUTIONS JSC

1.    Mô tả công việc:
-    Nghiên cứu sản phẩm của Công ty, nghiên cứu yêu cầu của Khách hàng, nghiên cứu chi tiết yêu cầu về sản phẩm … để xác định yêu cầu         và đánh giá rủi ro
-    Viết kịch bản kiểm thử phần mềm (Test Case)
-    Chuẩn bị data test
-    Thực hiện kiểm thử phần mềm (Web, Mobile App)
-    Thực hiện báo cáo lỗi của phần mềm lên các công cụ quản lý (Backlog)
-    Viết báo cáo kiểm thử phần mềm, thống kê phân loại lỗi phần mềm
-    Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng trước khi bàn giao

2.    Yêu cầu
-    Hiểu biết về quy trình kiểm thử phần mềm (VD các loại kiểm thử Unit Test, Intergration Test, Functional Test, System Test, Acceptance Test          …) và kỹ thuật, phương pháp kiểm thử
-    Có khả năng viết các loại testcase để phù hợp với từng dự án
-    Biết viết lệnh truy vấn SQL và biết test API
-    Có khả năng mô tả lỗi rõ ràng, chính xác, có khả năng truyền đạt và xử lý vấn đề kỹ thuật
-    Có khả năng nghiên cứu và sử dụng các công cụ hỗ trợ kiểm tra sản phẩm phần mềm
-    Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, chủ động, làm việc nhóm, chịu được áp lực và có trách nhiệm trong công việc
-    Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ Testing như ISTQB, CSTE,…
-    Ưu tiên có kinh nghiệm lập kế hoạch kiểm thử, tổng hợp vấn đề chất lượng dự án và đưa ra đề xuất cải tiến

3.    Phúc lợi
-    Hưởng lương theo năng lực
-    Chế độ nâng lương hang năm
-    Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
-    Và các chế độ phúc lợi khác

4.    Liên hệ: 
Ms. Lam 0982345058
lam.pham@verp.tech